helgasmit.nl

SHABBAT MERKABA

oftewel: gelukzaligheid versie 12.0

Het Zoete Feest van de Zevende Dag

Terwijl de kaarsen worden aangestoken en de Kiddoesj-beker wordt geheven herinnert het versgebakken challe-brood ons aan het manna in de woestijn. En leer je al zingend het shabbat-ritueel.

 

 

LECHAYIM !!! en SHABBAT SHALOM !!!

 

Daarna volgen de Nigunim. De Nigunim waarmee rabbijnen zich sinds eeuwen tot vervoering hebben gezongen. Ze zijn vaak beschreven als een mystiek muzikaal gebed met een spirituele taal die uitstijgt boven woorden. Die spirituele taal kent herhalende lettergrepen als "Oy-Oy-Oy", "Bim-Bim-Bam”, Vai-Vai-Vam" of "Dai-Dai-Dai". Of repeteert één enkele zin. Van meeslepende melancholie tot verheffende vrolijkheid. Ze geven je vleugels. Liggen zo lekker in de mond. Alsof ze altijd al in je tong hebben gewoond. En wanneer we dan overgaan op de oeroude Joodse gebedsmelodieën belanden we in iets heel bijzonders! Deze heilige melodieën verbinden hemel en aarde. En voeren ons rechtsstreeks in onze Merkaba.

 

Onze Merkaba, ons NUL-punt.

We voelen ons licht.

Het is feest in al onze cellen.

Gelukzaligheid versie 12.0.

Ja. En hoe fantastisch je weekend dan begint.

BIRKAT KOHANIM

 
Deze oudste zegening uit de woestijn  leer je zingen tijdens SHABBAT MERKABA