helgasmit.nl

MISSION

The new earth requires closer fine-tuning with ourselves in our changing existence. The mission of Helga's MuziekTempel is to make the new 5D reality easily accessible. With your voice as a compass to navigate, balance and sculpt in the matrix of your new world. Because your voice is simply the vehicle of the shortest route.

 

 

 

MISSIE

De nieuwe aarde vraagt om nadere afstemming met onszelf in ons veranderende bestaan. De missie van Helga's MuziekTempel is het gemakkelijk toegankelijk maken van de nieuwe 5D werkelijkheid. Met je stem als kompas om mee te navigeren, balanceren en boetseren in de matrix van je nieuwe wereld. Want jouw stem is hierin simpelweg het voertuig van de kortste route.

HELGA SMIT, musician, teacher, holistic sound healer

 

 From star to chair

from thought to man. 

There is one large primordial soup

that connects everything to everything. 

And that big primordial soup

sings through you. 

You cannot grasp it

but you can feel it.

 

Because you.........

you are a walking symphony. 

                                                                                               

                                                                                             Helga Smit  

 

Van ster tot stoel, 

van gedachte tot mens. 

Er is 1 grote oersoep

die alles met alles verbindt. 

En die grote oersoep

zingt door jou heen. 

Je kunt het niet beetpakken

maar je kunt het wel voelen. 

 

Want jij.........

jij bent een wandelende symfonie. 

                                                                                               

                                                                                             Helga Smit  

GRATIS !!! de interactieve workshop:

ONTDEK DE KLAAGZANGER IN JOU!  in 4 stappen

Bezoek hier DE KLAAGZANG-MUUR  Lekker proberen terwijl niemand jou hoort.